Thông báo tổ chức và học tập sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa, năm học 2017-2018

Đối tượng: Sinh viên các lớp chất lượng cao khóa 2015 (CD15CLCA, CD15CLCB, CK15CLCA, CK15CLCB, CX15CLC, HH15CLC, KT15CLC1, KT15CLC2) và khóa 2016 (CD16CLCA, CD16CLCB, CO16CLCA, CO16CLCB, CX16CLCA, CX16CLCB, HH16CLC, KT16CLCA, KT16CLCB, QL16CLCA, QL16CLCB).

Hình thức:

– Bắt buộc, không thu phí.

– Sinh viên tự nghiên cứu các nội dung theo yêu cầu học tập và nộp bài thu hoạch đánh giá đúng quy định.

– Nộp bài vào thứ 6 hàng tuần, hạn chót nộp 18/5/2018.

Tài liệu kèm theo: sinh viên download các file đính kèm.

Download (PDF, 117KB)

Một số tài liệu học tập: ở đây

 

Comments are closed.