Thông báo về việc nhận chứng chỉ TOEIC ( thi tại trung tâm IIG )

Thứ 4 ngày 13/11/2019 các sinh viên thi TOEIC tại IIG lên viện tại phòng C202 nhận chứng chỉ thi TOEIC. Riêng với các bạn sinh viên làm giấy cam kết tại trung tâm IIG phải lên trên IIG để nhận kết quả .

Trân trọng.

Comments are closed.