Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc học hỏi kinh nghiệm từ những quy trình đào tạo tiên tiến của các nước phát triển là vấn đề đang được quan tâm tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCMC. Cũng với mục tiêu đó, ngày 18/7/2014, Khoa Công Trình Giao Thông (CTGT) đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng xây dựng đề cương chi tiết môn học” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Nhà trường cùng toàn thể giảng viên của Khoa.

Trong hơn 4 giờ làm việc, các đại biểu tham dự đã trình bài rất nhiều tham luận có ý nghĩa nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng đề cương môn học của Khoa ví dụ như: Phân tích những điểm nổi bật của Phương pháp đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra (outcomes-based education) của tổ chức giáo dục PEARSON, Vương quốc Anh (trình bày bởi TS. Phạm Ngọc Thạch); Giới thiệu Chương trình đào tạo Kỹ sư Đường sắt – Metro chất lượng cao theo CDIO và cách lập đề cương chi tiết cho môn học “Thường thức đường sắt” (trình bày bởi Ths. Nguyễn Anh Tuấn và KSCC. Hà Ngọc Trường); So sánh những điểm giống và khác nhau giữa (1) cách lập đề cương chi tiết theo phương pháp truyền thống ở Khoa hiện nay và (2) cách lập đề cương chi tiết theo quy trình của PEARSON (trình bày bởi TS. Vũ Hồng Nghiệp)…

4 6

 Phần trình bày tham luận của các diễn giả

Cũng tại buổi tọa đàm, các thành viên tham dự cũng đã tiến hành thực hành việc nâng cao chất lượng xây dựng đề cương chi tiết môn học bằng cách chia Khoa thành 6 nhóm ứng với 6 bộ môn. Mỗi bộ môn chọn ra một môn quan trọng của ngành mình và thực hành lập đề cương chi tiết theo quy trình của PEARSON và CDIO. Sau đó các bộ môn trình bày và nêu ra những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng những quy trình này.

Dưới sự điều hành của TS. Nguyễn Quốc Hiển, Trưởng Khoa CTGT, các thành viên đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến của từng bộ môn về việc “Nâng cao chất lượng xây dựng đề cương chi tiết môn học” thông qua những kinh nghiệm vừa học được từ những quy trình đào tạo tiên tiến.

2

Các bộ môn thực hành và thảo luận

3TS. Nguyễn Quốc Hiển, Trưởng Khoa CTGT kết thúc buổi tọa đàm bằng bài phát biểu về thống nhất các kế hoạch hoạt động học thuật của khoa CTGT trong năm học tới

Buổi tọa đàm kết thúc với rất nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao việc xây dựng đề cương chi tiết môn học của Khoa CTGT nói riêng, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCMC nói chung.