Hội nghị Hội đồng Tư vấn đào tạo và Khoa học công nghệ ngành Giao thông vận tải (Hội đồng TVĐT & KHCN GTVT) ra đời tháng 11/2012 xuất phát từ ý tưởng của Khoa Công trình giao thông và các cá nhân liên quan nhằm tạo cầu nối giữa đơn vị đào tạo và các đơn vị sử dụng lao động, tạo thêm một kênh nhằm định hướng cho công tác đào tạo của ngành công trình giao thông. Hội đồng bao gồm các thành viên chủ chốt của Khoa Công trình giao thông và các cá nhân, chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Vào ngày 11/10/2013, Hội đồng đã tổ chức hội nghị lần thứ hai với sự tham dự của các đại biểu đến từ sở, ban ngành và các công ty. đã về tham dự Hội nghị Hội đồng Tư vấn đào tạo và khoa học công nghệ ngành giao thông vận tải (Hội đồng TVĐT & KHCN GTVT) thuộc Trường lần thứ 2.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Quốc Hiển, Trưởng khoa Công trình giao thông báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng tư vấn và Khoa Công trình giao thông. Trong thời gian qua, các thành viên thuộc Hội đồng đã tạo điều kiện cho sinh viên Trường tham quan, tiếp cận các công trình, dự án. Lắng nghe ý kiến của Hội đồng TVĐT & KHCN GTVT về chương trình đào tạo của khoa Công trình giao thông, Khoa đã hoàn thiện chương trình đào tạo, đưa các kỹ năng mềm, tham quan đầu khóa vào chương trình đào tạo…Nhiều hội nghị khoa học quốc tế cũng đã được tổ chức tại Trường.