– Viện Đào tạo chất lượng cao công bố Kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên năm học 2020 – 2021;

– Kết quả được tổng hợp từ dữ liệu học tập của sinh viên trong năm học 2020 – 2021 và từ ghi nhận sự phản hồi của 02 lần đăng “Dữ liệu kết quả học tập”;

– Kết quả xét cấp theo các Tiêu chí được quy định tại các Quy định/Quy chế hiện hành, tính phù hợp và Quyết định của Lãnh đạo Viện;

– Viện sẽ chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên qua tài khoản ngân hàng của sinh viên mà Viện đã cung cấp; ngoài ra sinh viên có thể cung cấp tài khoản ngân hàng khác tuy nhiên tài khoản này phải là tài khoản đúng tên sinh viên đứng tên chủ tài khoản (Viện sẽ đăng thông tin yêu cầu cung cấp số tài khoản); Những trường hợp sinh viên không thông tin số tài khoản đúng yêu cầu sẽ nhận tiền mặt trực tiếp khi Trường và Viện hoạt động lại bình thường;

– Viện chỉ ghi nhận phản hồi về sự thay đổi (nếu có) kết quả xét cấp HBKKHT công bố có sự sai lệch so với Dữ liệu điểm đã công bố thời gian trước đó (thời hạn phản hồi trước 17h00 ngày 27/12/2021); mọi phản hồi khác về dữ liệu điểm Viện sẽ không giải quyết do đã hết thời hạn quy định; Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập được ban hành dựa trên Kết quả xét cấp sẽ là Quyết định chính thức và không có sự thay đổi;

– Số tiền học bổng khuyến khích học tập sẽ chuyển vào tài khoản mà sinh viên cung cấp trong khoảng thời gian cuối tháng 12/2021 đến đầu tháng 01/2022 (Sau khi có Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên năm học 2020 – 2021).