– Sinh viên sử dụng Email nhà trường cung cấp (mssv@ut.edu.vn) để vào phòng làm thủ tục dự thi trên Google Meet sinh viên vào trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục.

– Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CCCD(CMND) để điểm danh làm bài.

– Sinh viên tự chuẩn bị máy tính hoặc điện thoại kết nối internet đảm bảo khi sử dụng các tính năng chia sẻ thiết bị ghi hình, âm thanh, màn hình trong phần mềm trực tuyến chất lượng tốt; duy trì sự kết nối ổn định trong suốt quá trình.