Chiều ngày 6/11/ 2012 – Nhóm nghiên cứu thuộc tổ chức PADDI – Pháp, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi seminar về chuyên đề ” Quy hoạch giao thông đô thị” – người thuyết trình Ts. Fanny.

Một số thông tin về tổ chức PADDI

Dự án PADDI là một dự án hợp tác cấp địa phương giữa Vùng Rhône-Alpes và Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy dự án nằm trong khuôn khổ đạo luật phân quyền ban hành ngày 6 tháng 2 năm 1992. Hai bên đã tiến hành hợp tác từ năm 1997, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo, y tế và quản lý đô thị. Từ năm 2001, hai bên thống nhất sẽ chú trọng đến lĩnh vực quản lý đô thị hơn. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khả thi được thực hiện, sau đó Villes en Transition (VeT), các Thành phố trong thời kỳ chuyển đổi, một tổ chức đã có nhiều năm hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, được giao nhiệm vụ xác định khuôn khổ, nội dung hoạt động và tiến hành một dự án mới : dự án PADDI, Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị.

Những mốc quan trọng:

Tháng 3 năm 2004 : bổ nhiệm một trưởng dự án phía Pháp để làm việc chặt chẽ với đối tác Việt Nam nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Việt Nam.
Tháng 6 năm 2005 : Ký nghị định thư thỏa thuận thành lập dự án PADDI, và ký Thỏa thuận hợp tác khung giữa Vùng Rhône-Alpes và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 1 năm 2006 : PADDI được cấp quy chế hợp pháp tại Việt Nam và bổ nhiệm một đồng Giám đốc Việt Nam.