Ngày 11/1/2016, đại diện Trường ĐH Hải dương Đài Loan (NTOU) đã có buổi làm việc tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM nhằm mục đích theo dõi và thúc đẩy những hoạt động hợp tác giữa hai bên sau khi ký biên bản hợp tác ghi nhớ.

Hai trường cũng đi đến thống nhất về định hướng hợp tác sắp tới như trong giai đoạn 1 sẽ trao đổi giảng viên thông qua các chương trình học bổng 911, học bổng của chính phủ Đài Loan, học bổng của Trường NTOU. Giai đoạn 2, xây dựng các chương trình liên kết đào tạo theo mô hình: 2+2 (2 năm đầu học tại NTOU và 2 năm sau học tại Trường) hoặc 3+1. Các giáo sư của NTOU và Trường sẽ cùng hướng dẫn nghiên cứu sinh trong thời gian học tiến sĩ.

Ngoài ra, Trường cũng sẽ thông báo các chương trình học bổng của NTOU tới sinh viên và giảng viên và gửi giảng viên đi học Chương trình Tiến sĩ tại NTOU. Hai bên sẽ hợp tác với nhau về nghiên cứu và viết bài.

Đại diện NTOU giới thiệu các chương trình tiến sĩ 
Hai bên sẽ tăng cường các cơ hội hợp tác trong thời gian tới