Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị logistics và vận tải đa phương thức

Lịch làm luận văn tốt nghiệp:

  • Thời gian làm luận văn: từ ngày 21/03/2022 đến ngày 30/05/2022.
  • Bảo vệ luận văn tốt nghiệp: lúc 7giờ 30 ngày 06/06/2022 (dự kiến).