THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh lịch học học phần  Thể dục thể hình căn bản – Fitness 1  học kỳ 1 năm học 2022 -2023

Căn cứ kế hoạch sửa chữa nâng cấp phòng GYM E001. Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến sinh viên có đăng ký học phần Thể dục thể hình căn bản – Fitness 1 và Thể dục thể hình căn bản – Fitness 2  trong kỳ 1 năm học 2023 -2024 như sau :

  • Lớp học phần mở  cho sinh viên khóa 2022 về trước : Điều chỉnh lịch học học phần Thể dục thể hình căn bản – Fitness 1 và Thể dục thể hình căn bản – Fitness 2 từ cơ sở 1 sang học tại phòng GYM Cơ sở 2, địa chỉ : Số 10 đường số 12, KP3, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
  • Lớp học phần mở  cho sinh viên khóa 2023 : Thời khóa biểu được chuyển sang học kỳ 2 năm học 2023 – 2024

Thời khóa biểu được cập nhật tại trang cá nhân sinh viên

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo đến sinh viên có đăng ký học phần Thể dục thể hình căn bản – Fitness 1 và Thể dục thể hình căn bản – Fitness 2 được biết và thực hiện thông báo này./.