Căn cứ thông báo số 181010 – 01/TB VĐTCLC ngày 10/10/2018 về việc xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy chương trình đào tạo chất lượng cao.

Viện đào tạo chất lượng cao đang tổng hợp hồ sơ để xét TN đợt 3 năm 2019  vào ngày 23/04/2019

Do vậy : đề nghị  sinh viên đã đủ điều kiện khẩn trương nộp các chứng chỉ (tiếng anh, tin học) theo quy định về Viện đào tạo chất lượng cao trước ngày 20/04/2019  để Viện thực hiện công tác tổng hợp và xét tốt nghiệp theo kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng thông báo !