Quy Hoạch Giao Thông Đô Thị

Chiều ngày 6/11/ 2012 - Nhóm nghiên cứu thuộc tổ chức PADDI - Pháp, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi seminar về chuyên đề " Quy hoạch…